आमच्याशी संपर्क साधा

पत्ता

255 टियांगाओ लेन, यिनझोउ जिल्हा, निंगबो शहर, झेजियांग प्रांत

दूरध्वनी

८६-१३५६७८३३५१२

ई-मेल

dario@nbweiyou.com

संकेतस्थळ

www.nbweiyou.com

चौकशी पाठवा